!!!

 

              هیچ فکر نمی کردم روح دریا و جنگل هم از همان گونه ای باشد که وقتی می خواهی مالک تمام یا گوشه ای اش شوی، به زیبایی و قهر صورت از تو بر گرداند.

           شاید اگر قصد نمی کردم برای همیشه در جوار ماندن ، مال من شوی، آنقدر از خود تا دیروزم در من باقی می گذاشتی که امروز - برای اولین بار - برای نیامدن باران در فاصله ی ساعت ده تا دوازده ظهر، روی علف های بلندت دعا نکنم.

           هی میدانی عزیز، چه سوال بی جوابی دائم از خودم می پرسم امشب. چطور ممکن است من آنقدر خسته شوم که موقع رد شدن از میان اینهمه کوه دوست داشتنی و دره ی پر برف خوابم برده باشد؟ نان های باگتی که با خود آوده بودم حتما کپک خواهد زد. مطمئنم برای اولین بار سرما و گرسنگی پرنده های حاشیه ی جاده تا مغز استخوانم نفوذ می کند. خوب که گوش می کنم صدایت می آید که می گویی :

" معشوق خریدنی نبود. مثل عبور ، سفر ، گذشتنی است"

/ 32 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گلکسی

سلام خانو ثابتی عزیز!! طبیعت که قهرش بدتر از ادماس !! موفق باشی[گل]

شیرین

[لبخند]

داستانسرا(عمولي)

سلام ودرودفراوان برشما.[گل] ربطي به ايكيو داره/كه من چيزي ازنوشتتون نفهميدم يا مربوط ميشه به اين موقع شب كه احتمالا همه فايلهاي مغزم اف تشريف دارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟اميدوارم كه به اي كيو ربطي تداشته باشه[ناراحت]

امید

جای عنوان نوشته ات سه درخت کاج کاشته ای از تعجب . معشوق با دیدن انها عبور نخواهد کرد. می ماند و زیر سایه اش چند روزی میهمان میشود

سوسن جعفری

اما چند روز مهمان هم که باشد خواهد رفت ... موافقم باهات خانوم ثابتی ...

عبور

چرا هیچکس نگفت معشوق تو همان روح دریا و جنگل و پرنده است که تو برای تصاحب شان رفته بودی و تن به مالکیت تو نداد و انگار در آزادی و رهایی و عبور مال تو است. هیچکس مثل تو با طبیعت همکلام نمی شود.

سارا پارسی

یاد این شعر از مارگوت بیکل ترجمه احمد شاملو افتادم: اگر می خواهی نگه ام داری دوست من از دستم میدهی...

رضاکاظمی

معشوق خریدنی نبود،مثل عبور،سفر،گذشتنی است......اوووم یعنی مزه ش کردم! انگاری کوتاه هایی که می نویسید دلچسب (چسب؟!)تر درمی آن ازکار.نه؟ حالاکه موافقید بازم پایینشو بیشترکوتاه کنیدلطفا(اینجارومانبودیم.نمدمال بود!)

کارگاه نمدمالی

اگه بده چراتعریف می کنی،اگه خوبه چراقایم می کنی؟ یادداشت های ناصرالدین شاه شنبه30ذی القعده1287هجری... ازامروزشروع کرده ایم تابه مردم کمی حال بدهیم!دستورداده ایم کمی برای خودشان خوش باشندوقروقمیش بیایند،وکمری بچرخانند.وحتاگاهی مایعات سکرآورهم بزنندبه رگ شان.گفته ایم سهم شان راهم کمی بیشترکنند:برای شهری 1کیلو وبرای روستایی1ونیم کیلو عدالت! فی الحال لازمشان داریم!