مغربت کو ؟ تا پشت شانه هایت یک روز تمام کنم

اول زرد ،  اول زرد

من که هم می شود پر ریخت تو که هم شد پرواز

.

دست

دستهایم که پر از اینهمه امشب بود

تا به دور این صبح ، صبح خالی از هر تو

تا به دور آن سینه

که مزه ی  خون

خون

خون دیوار اتاق آن مادر

که تا به اول صبح ، دستهایش پیچیده ، پر از من بود

.

.

سنگین

سنگینم و خون سقف اتاق این مادر

که ریخته ی  نشسته از من بود

روی سینه تو

تو که اولین صبح تو ،خواب دستهای تمام امشب من بود

.

.

.

سنگ

این سنگ که به اندازه ی شش سالگی تب یک دختر

سنگین روی سقف اتاق

اتاق آخرین شب تو در مادر

تو که سهم خون تو  ، از من شد

.

.

.

.

اول زرد  ، اول زرد

و سیاه اتاقهای شسته از خون هر مادر

می خواند

همه ی پنج تا هفت

 برای دستهایی که بیایند

برای دوباره پر ریختن و پرواز

  

/ 35 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ابوالفضل حسنی

بیا دوست عزیز چت نشینی خبر های تا زه ای است .....منتظرم ...خانم ثابتی عزیز برای کارت حتمن میام ....در شرایط بروز رسانی یک دور خواندم بر می گردم

محبوبه ( فرزانه )

دستهایم که پر از اینهمه امشب بود تا به دور این صبح ، صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو صبح خالی از هر تو

خلود

دل من بيشتر اما امان که در حصار روزگارام. باشد که روزی این حصار را بشکنم ................................. ميل زده بودم.نمی دانم دريافت کرديد يا نه؟ شاد بمانيد و اسمانی

ناهید

سلام ثابتی عزیزم ! آسمان به خورشید دلت می گوید : « دلت مهمان غم هایی که من دارم نمی گویی فردا را نمی بینم نمی بینم » و تو شانه می کنی تار به تار این غروب های تار را انگشتانت چه آرام تار می نوازد که خورشید را رقصان در بی وزنی مکیفی به آسمان می کشانی عروسی که خونین به شرق می رسد

بهروز

چرا با مشرقم روی شانه هايم روزت را شروع نمی کنی ؟

بهروز

وقتی چون اينه ای پاک در برابرت ايستادم َ بر من خيره گشتی و تصوير خود را ديدی. پس گفتی : (( تو را دوست دارم )) اما در واقع َ تو به خودت - که در من است - عشق ورزيدی.

برفدونه

اعتراف می کنم که هيچی نفهميدم.دوباره می خونم و اگه چيزی حس کردم می آم باز کامنت می ذارم...

احد

ممنون شما خيلی لطف داريد