سلام خانم خودم

سلام به خودم.

مدتهاست که نمی شود نوشت. یعنی اجازه می اد بنویسی ، اما منتشرش نمی کرد.  همه چیز از یک زمانی به بعد از دستشان خارج شد.  بخشی از نوشته را باز یابی نکردند و به دروغ نوشتند ، کار بر گرامی از اینکه خودت را به حماقت می زنی متشکریم.  یک آدرس ایمیل دادند برای پشتیبانی ، آنهم از جنس چاه ویل که بریزی داخلش و بروی پی کارت.

پرشین بلاگ سکته بدی کرد. حالا مفلوک و رنجور و قابل ترحم  به کسانی که در اوریشه دارند سرویس می دهد. 

حتی دیگر نمی شد آخرین متن خداحافظی از این صفحه را نوشت. امروز دیدم یکهویی  آخرین متن پابلیش شده.

 خداحافظ خودم.

حالا فقط می نویسم برای تست. اینکه ببینم حالش خوب شده و یا فقط سکسکه کرده و نتیجه آروغ زدنش ، پابلیش  نوشته مهر ماه بوده.

/ 0 نظر / 271 بازدید