نم

 

             خودم دیدم. تخت ام را به سمت پنجره چرخانده بودم که این روز ها صفحه ی آبی ساعت ام شود. هو هوی باد توی درخت های پارک بیدارم کرد. از آنطرف خانه بوی بستنی وانیلی با مربای توت فرنگی و صدای خنده ی عصرانه می آمد. و بعد که فقط پنج دقیقه بارید. بی سر و صدا. و بعد تر که زمین شد زنی که مردی از کنارش کوتاه رد شده و تن اش هنوز بوی خوش دیدار می دهد.  

   

   

   

   

       

 

/ 36 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم تنها

سلام خاله جون چقدر کم می نویسی؟ یه دنیا دلم برات تتگ شده راستی نامه رو برای نگار نوشتم

محسن

نوشته ات را نمی فهمم از بس که دور شدم از این وادی. منظورم از وحشیگری همین فشار فقر و ناچاری بود و خشن بودن صحنه و البته می شود گفت همین فشار زن را درنده کرده و با همه می ستیزد.

کسی که تو را خوب می شناسد

قصد ناراحت کردن شما رو ندارم . [قلب] [دست]

احد

نیستی؟[ناراحت]

مهدی

و از تمام ثانیه های عمر همین تک تصویرهاست که می مونه.مثل امیرزاده کاشی های شاملو. حال این هم می مونه مثل نوازش مرد به وسیله زن در انتهای فیلم ماجرای آنتونیونی یا دست تکان دادن دختر برای مارچلو در انتهای زندگی شیرین فلینی