نیستی

 

       کاش با هیچ شاعری به غیر شعرنمی گفتم تا هنوز باور داشتم پشت دیوارهای کلمه، کسی نشسته که روزی قیافه یِ تاثیر ِ قافیه هایش، سنگینی سنگ را از روی ساقه ی سبک بنفشه ام بر می دارد.

       کاش دستهای هواشناس روی نقشه، امشبی را نشان می داد که باد قصد دارد بیاید بپیچد به تن قصه. تا ماجرا موج بردارد بیاید نزدیک. همین حوالی. زیر این پنجره . توی این اتاق. روی این صندلی. بنشیند روبروی من. تا برایش بگویم بزرگترین دروغ ها را به نفع مرگ، شاعری می گوید که مدام از زندگی می نویسد و زشت ترین صورتِ زن زیر ِابرویِ الهه ای خوابیده بود که راوی سطر آخرمتن، مقابل زیباییش زانو زده است.

       باور کنم شعر مُسکن است. کمتر از شش دقیقه تاثیرش به هنگام خوب ، قشنگ ،بلند خواندن تو، به قدرکوتاهی و کهنگی پارچه ی خنک پاشویه ی تبی روی پیشانی ام، دوام می آورد.

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیما

سلام ای میلتان را چک کنید لطفآ

تاتوره

ممنونم بانو [گل] همون که دوستون داره و همیشه مجبوره چند بار بخونتتون!

احد

شعر همیشه خوبه...حتی وقتی دردتو زیادتر میکنه...ولی شاعرا ...نمیشه به کسی که زیاد حرف میزنه اعتماد کرد...نمیشه...

مستان

چرا باد امشب خودم می شم شنونده همه قصه هات تو حرف بزن من شعر می شم برات... چند بار خواندم از بس به دل می شینه.... بیا به کویر...

شیما

از اینکه کلمه ها را طوری کنار هم می چینید که ذهن را درگیر خودشان می کنند لذت می برم. این متن دست کمی از شعر ندارد. ضمنآ ایمیل مذکور resend شد

ناهید

از بس که باران باریده و از بس که خیس دویده..

شیما

ممنون از حسن نظرتان

نرگس...

من بی اجازتون اینجا یک شعر می نویسم و بلند بلند هم دارم می خونمش.. بانو جان قشنگه بخونیدش.. زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا چه گرمیم چه گرمیم ازین عشق چو خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی ماه زهی ماه زهی باده ی همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا زهی شور زهی شور که انگیخته عالم زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا فرو ریخت فرو ریخت شهنشاه سواران زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون دگر بار دگر بار چه سوداست خدایا نه دامست نه زنجیر همه بسته چراییم؟ چه بنداست؟چه زنجیر که بر پاست خدایا چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دلها غریبست غریبست ز بالاست خدایا خموشید خموشید که تا فاش نگردید که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا...

رضاکاظمی

سلام من چندباراومدم برای این مطلب کامنت بگذارم ولی دستم نرفته...میدونی شایدیجورایی میفهمم این تو چه خبره...شایدمنم بارها این جمله ی کاش...روگفته باشم وادامه داده باشم که:کاش هیچگاه شاعرنمیشدم...به هرحال.ماهم به روزیم هرچندشمافقط تفقدتون رومیبرین براطنازها[چشمک] این جا خورشیدبردستِ تاول تاولِ زمین مرده است وسفره ای گسترده،پراز: عروسک های خونین، روسری های پریشان، کفش های کوچک گریان، وکودکی آویخته برسینه ی مادر که تاابدشیرمی خورَد!

آرزو

هم شعر هم قصه هم نقاشی هم آواز هم تار ...چه فرقی دارد ...هر یک گوشه ای از یک روح دلگیر است ... و هنرمند .. و خواستار حرف .. و من حرفهای شمارا دوست دارم ..[گل]