هزار قناری خاموش در گلوی من

    بعضی ها انگار خوشبختی هاشان حد دارد. کیلوی کشیدن وزن دارد. وجب شمارش قد دارد. رسیدن دارد. خانه ی سقف دار و نمایش گلیم پر نقش و نگار. آسمان شان پله ی بالا رفتن دارد و می شود روزی در زندگی شان جدس زد که به بام و خدا رسیده اند.  نیاز دست شان آغوش باز دارد برای سلام و  دوستی شان یک لشگر اسم آشنا. سفره شان با نان و روغن پر برکت می شود و اتاق محقرشان با یک میهمان پر. حیاط شان با یک گل ِ شمعدانی بهشت و فصل شان با یک روز ِ نو بهار. با یک خرده گیری قهر می کنند و با یک تشر به کسی می شوند قهرمان خود خواسته. اسوره هایشان آهنی هستند و قطب نمای ایمانشان سمت ساحل قدرت. قافیه ی آوازشان کلمه های توپ دارد و قلقلی و شاهد عشق شان کماکان قد و بالای پسر همسایه.

به همراه  مرد یا زنی که به جای عروسک و خرس توی تخت شان  بخوابند معشوقی روبراه می شوند و با واگویه ی لحظه لحظه ی جفت داده گی  در صفحه ی انتشار آزاد میروند در صف رمان نویسان قهار.

اما من همین امروز شاملو که می خواندم و آیدا ، کنار صفحه ام نوشتم "سکوت".

عشق را ایکاش زبان سخن بود.(+) 

/ 16 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خانم ثابتی

در جواب سوال کامنت خصوصی. . نه. من شخص مورد سوال شما نیستم.

سوگل

قلم دوست داشتنی دارید کمتر نویسنده ایست که لهجه اش لهجه نیلوفر های آبی باشد . خیا ل می کنم که دچار باید باشید دچار آن رگ پنهان رنگ ها . دچار باید بودکه عاشقانه . آبی گونه ... و با قلم دل نوشت. [گل]ابرای تبریک طراوت قلب ...

سوگل

چی باعث میشه که ایقدر باطراوت .بارانی و آغشته بامهربانی بنویسید؟ قلمتون واقعا قابل تحسینه ...

سوگل

خیلی با واژه ها بازی کردم و غرق در واژه ها ومعانی شدم که به غیر از مهربون و عزیز یه چی دیگه بیابم و در این دهکده ی کامنت متفاوت باشه ولی چیزی فعلا نیافتم که شما رو با اون اسم خطاب کنم میدونم که دنیای واژه ها کوچیک نیست و شما هم فقط مهربون وعزیزنیستید در واقع من خیلی اینجا کوچیکم و 14 سالم بیشتر نیست............. ولی سعیمو می کنم بانو که...[لبخند]

مانی

خیلی سخت نوشته بودید این بار!

ابوالفضل حسنی

سلام خانم ثابتی عزیز... کم میای خانم کم می نویسی کجایی ؟خانمی...[گل]

من

ببخشید شما حسود نیستید ؟