گزارش

                                                               
                                            " بسمه تعالی  "                 تاریخ: 16/10/86
 

موضوع : گزارش عملکرد
به:  جناب آقای رئیس محترم اداره ی ...                نازنین از بس کار کرده بی تفریح و علاقه ، تبدیل شده به یک دختر بچه ی خسته. صفحه همینطور سفید مانده جلویش که بالایش نوشته جناب رئیس محترم ادا....           نازنین از بس کار کرده بدون تفریح و علاقه تبدیل شده به یک دختر بچه ی خسته. سفید که چهار گوش ِ خسته اش می کند ، در می گذارد و پنجره و دود کش و پرده ، می شود یک خانه.  

                                                     نقاشی یک خانه

                                               
         دودکش اش سیاه می کند جنابِ جناب آقای رئیس و خط های نوک شیروانی رسیده به  تعالی و نازنین خسته شده از بس کلمه نوشته و اول اش گذاشته
 "با احترام به استحضار می رساند عطف به درخواست شماره ../../ 1191120"
و رئیس خط زده و با احترام را احتراما" نوشته و استحضار را کرده  به اطلاع می رساند و گزارش را برگردانده به نازنین که خسته شده از بس قصه اش نیمه کاره مانده و کار کرده بدون تفریح و علاقه و گندم نداده به مرغ اش که از خستگی او گرسنه مانده توی باغچه نشسته چمپاتمه.      

                                                    نقاشی مرغ تپل  

                                     
          از بس خورده گندم و سبزه ، تخم نکرده مرغ اش شده یک کوه گوشت و رئیس که امضا ء کرده زیر گزارش نازنین خسته ، برگشته به اتاق اش روی جیر جیر تختش و شده یک دختر بچه این نازنین خیلی خسته .


                                                           نازنین


                                                                             
          خواب اش برده این نازنین دختر بچه ی خیلی خسته ، که فردا باز هم تعالی می شود همسایه ی " بسمه "  و رئیس محترم ، کنار اداره ی ....  

 


 
* متاسفانه نسخه دستنویس شامل خطوط و نقاشی هایی است که متن تایپی فاقد آن است.

/ 63 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
born to lose heyran

سلام ثابتی خیلی وقت بود می خواستم یه سر به تو بزنم ثابتی من فوت کردم دیگه دلم می خواد بر گردم ولی نمی تونم دنیای مجازی به چیزی داد که دنیا رو ازم گرفت ولش خودت خوبی و خوشی ؟

born to lose heyran

سلام ثابتی خیلی وقت بود می خواستم یه سر به تو بزنم ثابتی من فوت کردم دیگه دلم می خواد بر گردم ولی نمی تونم دنیای مجازی به چیزی داد که دنیا رو ازم گرفت ولش خودت خوبی و خوشی ؟

born to lose heyran

سلام ثابتی خیلی وقت بود می خواستم یه سر به تو بزنم ثابتی من فوت کردم دیگه دلم می خواد بر گردم ولی نمی تونم دنیای مجازی به چیزی داد که دنیا رو ازم گرفت ولش خودت خوبی و خوشی ؟

born to lose heyran

سلام ثابتی خیلی وقت بود می خواستم یه سر به تو بزنم ثابتی من فوت کردم دیگه دلم می خواد بر گردم ولی نمی تونم دنیای مجازی به چیزی داد که دنیا رو ازم گرفت ولش خودت خوبی و خوشی ؟

born to lose heyran

سلام ثابتی خیلی وقت بود می خواستم یه سر به تو بزنم ثابتی من فوت کردم دیگه دلم می خواد بر گردم ولی نمی تونم دنیای مجازی به چیزی داد که دنیا رو ازم گرفت ولش خودت خوبی و خوشی ؟

heyran

من یکی دادم فقط بلاگفا قاطی داره

بهروز

متاسفم که نقاشی ها را نمی تونی تایپ کنی ؟!!! رسم کن ... رسم کن...

هانی

راست میگه رسم کن اما زندگی رو فهمیدی ؟

هانی

راست میگه رسم کن اما زندگی رو فهمیدی ؟

هانی

راست میگه رسم کن اما زندگی رو فهمیدی ؟